De melkveehouders van Paysan Breton

Wie zijn ze?

De melkveehouders van Paysan Bretonzijn mannen en vrouwen die gepassioneerd zijn door hun werk. In totaal 7000 melkveehouders produceren dagelijks melk voor de vervaardiging van onze producten. 

De melkveehouders van Paysan Bretonzijn gegroepeerd in coöperaties. Het coöperatief systeem heeft geen aandeelhouders maar wel leden die de coöperatie bezitten en beheren. De leden-melkveehouders stemmen over de belangrijke beslissingen.

 

  

Het beroep van melkveehouder omvat talloze taken: toezicht houden op de kudde en geboorten, voedselbevoorrading, gezondheid en welzijn van het dier, logistiek en administratief beheer van het boerenbedrijf. Melkveehouders zijn echte ondernemers. De coöperatie begeleidt hen op al deze gebieden.

Melkveehouder zijn is veel meer dan een beroep, het is een manier van leven.  

 

De boerderijen van Paysan Breton:

 


transmission

 

3560 boerenbedrijven produceren melk voor Paysan Breton, met gemiddeld 2 melkveehouders per bedrijf. Het zijn familiebedrijven die hun knowhow van generatie op generatie overdragen. 

Alle boerenbedrijven zijn gevestigd in Bretagne en de Loirestreek, regio's waar veel melk geproduceerd wordt met een klimaat dat geschikt is voor deze vorm van veeteelt. Bretagne is de belangrijkste zuivelregio van Frankrijk.

 

 

 

 

De melkveehouders van Paysan Breton en hun koeien: 

Elk boerenbedrijf telt gemiddeld 65 koeien. 

Dit zijn meestal Prim’Holstein koeien, het toonaangevende Franse melkras dat men vooral in Bretagne ziet. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun witte en zwarte vlekken. Ze zijn stuk voor stuk verschillend, want elke koe heeft haar eigen vlekken, net als onze vingerafdrukken. Sommige van onze melkveehouders fokken Norman en Montbeliard koeien. 

 

 

Op een boerenbedrijf vindt men melkkoeien, maar ook kalveren en vaarzen. De melkveehouder waakt elke dag over zijn vee, vanaf de geboorte tot het einde van hun melkproductie. Het welzijn en de gezondheid van de dieren zijn belangrijk voor hem. Hij zorgt voor de aanstaande moeders en helpt bij de geboorte van kalveren. Er ontstaat een hechte band tussen boer en koe. Bovendien herkennen de melkveehouders elke koe en ze hebben elk een eigen voornaam.

 

 

 

 

Een dag uit het leven van een melkveehouder: 

De koeien kennen geen weekend en ook geen feestdagen. Een melkveehouder werkt zeven dagen per week om de koeien te melken, te voeden en te verzorgen. Want lekkere melk komt van gelukkige en gezonde koeien!

6 uur 's morgens : 

Melkveehouders staan vroeg op. De melkstal wordt voorbereid en de koeien worden naargelang het seizoen van de wei of uit de stal gehaald.

7 uur 's morgens : 

De koeien worden voor de eerste keer gemolken. Het duurt ongeveer 1 uur om 65 koeien te melken. Dit is de gelegenheid om de goede gezondheid van de kudde te controleren. Na het melken wordt de melkstal grondig gereinigd.

 

9 uur 's morgens: 

Etenstijd voor de koeien.

  • De koeien worden tussen maart en oktober naar de wei gedreven waar ze ongeveer 6 tot 7 maanden per jaar grazen. In de lente en de herfst keren ze terug naar de stal om daar de nacht door te brengen.
  • In de winter blijven ze binnen, waar het warm en aangenaam is. Elke koe vereist een evenwichtige voeding: hooi, kuilgras, maïs, bieten ...

 

11 uur 's morgens : 

De melkveehouders voeden ook de kalveren en vaarzen die speciale aandacht nodig hebben. 

 

 

 

3 uur 's middags : 

De middaguren worden benut om het boerenbedrijf te onderhouden. De boerderij wordt schoongemaakt en er wordt op de veld gewerkt, zodat er voer van goede kwaliteit kan groeien voor de koeien (gras, maïs en hooi). De boekhouding voor een goed beheer van het boerenbedrijf moet in orde zijn, er moeten ook afspraken worden gepland met de technici en leveranciers.

  


5 uur 's middags : 

De coöperatie komt om de 2 tot 3 dagen de melk ophalen bij de melkveehouders. Het tijdstip van de ophaling is verschillend voor elk boerenbedrijf.

7 uur 's avonds : 

De dag van een melkveehouders eindigt zelden vóór 7 uur 's avonds, nadat de koeien voor de tweede keer gemolken zijn.