De wil om goed te doen

Toegewijd aan onze melkveehouders

Paysan Breton is een coöperatief merk. Dat is meer dan een woord, het is een engagement.

Paysan Breton is eigendom van de 7000 melkveehouders die lid zijn van onze coöperaties en de melk leveren waarvan onze producten worden gemaakt. Onze coöperatieve onderneming garandeert een afzetmarkt voor de melk van onze leden-melkveehouders, de duurzaamheid van de landbouwbedrijven en de ontwikkeling van het gebied. Door haar coöperatieve statuut blijft ze gebonden aan de streek. De coöperatie haalt de melk op bij de melkveehouders en bewerkt ze op de productielocaties in Bretagne en de Loirestreek. Ze geeft de melk een meerwaarde in de vorm van zuivelproducten (boter, opgeklopte kaas, gefermenteerde melk, pannenkoeken...).

nos éleveurs

Paysan Breton respecteert de waarden van de coöperatie: solidariteit, verantwoordelijkheid en eerlijkheid. De leden-melkveehouders zijn betrokken bij de toekomst van het merk en stemmen over de belangrijke beslissingen. Hun coöperatie biedt hen dagelijks begeleiding bij het beheer van hun activiteiten: advies van melk- en voedingsdeskundigen, opleidingen, levering van IT-tools, uitwisseling van beste praktijken... In sommige gevallen kan de coöperatie haar leden bovendien financiële bijstand verlenen. 

De boerderijen van onze melkveehouders zijn familiebedrijven op menselijke schaal. De coöperatie bevordert de overdacht van knowhow aan de volgende generaties en zet zich in om de dynamiek van het grondgebied in stand te houden.

 

 

éleveurs et techniciens

 

 

Onze melkveehouders blijven hun engagement trouw. Alle melkproducenten van Paysan Breton respecteren het Handvest voor Kwaliteit en Duurzame Ontwikkeling. Zij zijn meer dan betrokken, zij zijn de drijfkracht in de uitvoering van dit handvest, dat alle aspecten van de melkproductie omvat: kwaliteit van de melk en producten, milieu, gezondheid en welzijn van dieren, ontwikkeling van de mens en het grondgebied...

Toegewijd aan de kwaliteit van onze melk

De heerlijke smaak van de producten van Paysan Breton is te danken aan een combinatie van melk van uitmuntende kwaliteit en een unieke knowhow sinds 1969.

Op de boerderij

éleveur proche vache

 

Onze melkveehouders zorgen elke dag opnieuw voor hun koeien om melk te produceren van uitmuntende kwaliteit, de grondstoffen van de producten van Paysan Breton. Het werk op de boerderij garandeert de kwaliteit van de melk: de voeding van de koeien, de verzorging van de dieren en de bewaring van de melk zijn doorslaggevende factoren. De melkveehouders van Paysan Breton volgen het Handvest voor Kwaliteit en Duurzame Ontwikkeling, dat de eisen definieert die zij moeten respecteren. Deze opsomming van beste praktijken, dagelijks toegepast door alle melkveehouders van Paysan Breton, waarborgt elke dag opnieuw de kwaliteit van de melk en dus ook van onze zuivelproducten.

 

 

vache qui mange de l'herbe

Een evenwichtige voeding is essentieel voor goede melk. De koeien van de melkveehouders van Paysan Breton worden voornamelijk gevoed met vers gras en voedergewassen. Onze melkveehouders laten hun dieren bij voorkeur in de open lucht grazen, wat mogelijk wordt gemaakt door een gunstig vochtig klimaat. Een goede voeding is ook een gevarieerde voeding. Als aanvulling op weidegras eten de koeien graan en voedingssupplementen (vezels, mineralen en vet). Ze zorgen heel het jaar lang voor de gezonde en uitgebalanceerde voeding die nodig is voor de kwaliteit van melk. De melkveehouders worden begeleid door de technici van de coöperatie, die hen advies geven over de juiste soorten en hoeveelheden voeding voor hun dieren. 

 Het ophalen van de melk

Elk jaar halen wij 1,4 miljard liter melk op. In elk stadium worden kwaliteitscontroles uitgevoerd, zowel op de bedrijven van onze melkveehouders als in de 7 productievestigingen. Om de versheid van de melk te waarborgen, halen de chauffeurs van Paysan Breton de melk zeven dagen per week op. De tanks waarin de melk wordt opgeslagen na het melken en voor het ophalen, worden door de coöperatie geleverd. Als garantie van een optimale bewaring worden de tanks regelmatig gecontroleerd. 

De verschillende stadia van de ophaling van de melk verlopen volgens de voorschriften van het Handvest voor Kwaliteit en Duurzame Ontwikkeling: het oppompen van de melk, het registreren van de melkmonsters, analyses, transport, reiniging. Alle opgehaalde melk wordt streng gecontroleerd. Elke dag nemen we op elk bedrijf monsters en voeren we analyses en tests uit in onze eigen laboratoria en in de laboratoria van de interprofessionele organismen.

Toegewijd aan de kwaliteit van onze producten

Ingrediënten van natuurlijke oorsprong, beproefde kwaliteit

De producten van Paysan Breton bevatten geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen en geen bewaarmiddelen. We volgen een strikt eisenpakket met regels voor de vervaardiging van onze producten, de kwaliteit van de melk en de selectie van de ingrediënten. Melk is de basis van elk product. Om u de producten van Paysan Breton aan te bieden die u lekker vindt, selecteren wij voor u natuurlijke ingrediënten van uitmuntende kwaliteit.

Paysan Breton is vastbesloten om u overheerlijke producten te bieden.

 

Door u garandeerde kwaliteit!

 

 

 

Om aan uw verwachtingen te kunnen voldoen, worden de producten van Paysan Breton regelmatig getest door een vakjury en door consumenten. De smaak, het uiterlijk en de textuur worden onderzocht om altijd beter aan uw verwachtingen te voldoen. 

Toegewijd aan het welzijn van de dieren

Wat goed is voor de koeien is ook goed voor de kwaliteit van melk.

Om lekkere producten te maken, heb je lekkere melk nodig. Om een lekkere melk te maken, heb je gelukkige koeien nodig. Een gezonde, fitte en goed gevoede koe geeft melk van betere kwaliteit en het welzijn van de dieren is essentieel voor ons en onze melkveehouders.

Onze leden-melkveehouders waken over hun vee, vanaf de geboorte tot het einde van hun melkproductie, en soms zelfs langer. Ze houden elke dag zowel de gezondheid als het welzijn van hun dieren zorgvuldig in de gaten, ze kennen hun dieren en weten wat goed voor hen is. 

 

De koeien grazen gemiddeld 6 tot 7 maanden per jaar, tussen april en oktober. In die periode keren ze enkel terug naar de boerderij voor het melken. Maar koeien zijn net als wij, als het weer verslecht, willen ze schuilen in hun stallen. Wanneer ze binnen zijn, meestal in de winter maar soms ook in de zomer, als bescherming tegen de hitte, is het comfort van de koeien een belangrijk aandachtspunt. De stallen zijn groot, licht en luchtig, de koeien zijn niet vastgebonden en hebben hun individuele ruimte, het hooi wordt regelmatig ververst om hun comfort te garanderen.

Op onze boerderijen heeft elke koe een gezondheidsboekje waarin alle toegediende behandelingen staan vermeld. De toediening van medicijnen gebeurt enkel wanneer het noodzakelijk is voor de gezondheid van het dier en op recept van een erkende veearts. In de melkveehouderij worden antibiotica alleen gebruikt als curatieve en nooit als preventief behandeling: een koe krijgt enkel een antibioticum toegediend als het dier ziek is en onder medisch toezicht van de dierenarts. Terwijl een koe onder behandeling is, is haar melk niet bestemd voor consumptie. 

Toegewijd aan het milieu

De mens en zijn land: de basis van Paysan Breton

Bij Paysan Breton zijn de bescherming van de landbouwgrond en het respect voor het milieu onderdeel van de werkwijze. De duurzaamheid van de activiteiten in de zuivelsector gaat gepaard met respect voor het land en het grondgebied.

Bij onze melkveehouders

Wij ontwikkelen een continue en collectieve duurzaamheidsaanpak, met onze melkveehouders als drijfkracht, om geleidelijk een rationele en duurzame landbouw tot stand brengen:

  • het gebruik van pesticiden verminderen,
  • toezicht op de kwaliteit van het water,
  • respect voor het landschap,
  • organisatie door de coöperatie van de inzameling en recycling van afval op boerenbedrijven,
  • geleidelijke integratie van een milieubarometer om de uitstoot van broeikasgassen op elk bedrijf te meten, met het oog op verbetering
  • het gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen terugdringen

Op de productievestigingen:

  • Beperking van het energieverbruik en een betere controle van de lozingen
  • Studie van de koolstofbalans (niveau 1 en 2 van het ADEME) op de productielocaties, met het oog op de implementatie van een verbeteringsplan
  • Recycleerbare en ecologisch verantwoorde verpakkingen promoten 

Onze verpakkingen / producten komen in aanmerking voor afvalsortering. 

De toepassing van beste milieupraktijken stelt de coöperatieve onderneming elk jaar in staat om de impact van haar activiteiten op het milieu te verminderen.

Toegewijd aan de voedselveiligheid  

Voor Paysan Breton is veiligheid een prioriteit. 

sécurité des aliments

 Het permanente streven naar kwaliteit wordt aangevuld door een inzet voor optimale veiligheid. Wij nemen herhaaldelijk monsters van onze melk, zowel op de boerderij als bij aankomst in de productievestiging. In geval van twijfel wordt de tank systematisch geblokkeerd. De traceerbaarheid biedt de mogelijkheid om de boerderij op te sporen waarvan de verdachte melk afkomstig is. Er worden uitgebreide analyses uitgevoerd om het probleem te bevestigen. Als de melk niet aan de eisen voldoet, wordt ze weggegooid en voeren wij een onderzoek uit bij het bedrijf om een oplossing voor het probleem te vinden. Het percentage afwijkende melk dat wordt vernietigd is zeer laag: minder dan 0,1% per jaar.

 Tijdens het volledige productieproces voeren wij controles en analyses uit om de risico's die inherent zijn aan de productie van voedingsmiddelen te voorkomen: vanaf de aankomst van de grondstoffen tot het vertrek van de producten naar de winkels. De coöperatie voert dagelijks 4250 analyses uit, oftewel 1 analyse elke 20 seconden, 24 uur per dag. 

Alle productievestigingen van het merk Paysan Breton zijn gecertificeerd volgens de Europese normen voor voedselveiligheid. 

Toegewijd aan innovatie

Wanneer authenticiteit rijmt met de moderniteit

De kwaliteit van de producten van Paysan Breton is de optimale combinatie van knowhow en innovatie. Het komt erop aan de kwaliteit en authentieke smaken van onze historische producten te behouden, met methoden die de voedselveiligheid beter dan ooit garanderen.

De valorisatie van de melk, onze grondstof van uitmuntende kwaliteit, vereist in elke productiefase de beheersing van specifieke vaardigheden: het selecteren van ingrediënten, het afromen, het rijpen, het karnen van de boter, het zwellen van de opgeklopte kaas… 

Alle Paysan Breton producten zijn van natuurlijke ingrediënten gemaakt en bevatten geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen en geen bewaarmiddelen. Om aan dit eisenpakket te voldoen, doen onze teams uitvoerig onderzoek naar nieuwe ontwikkelingsmethoden.

 

Innovation