Wettelijke Informatie

© LAÏTA – Alle rechten voorbehouden – Wettelijke informatie

Hoofdzetel

LAÏTA
ZI de Kergaradec
4 Rue Henri Becquerel
F-29806 Brest Cedex 9
Tel: +33 (0)2 98 42 54 25 / Fax: +33 (0)2 98 42 54 24
Intracommunautair Btw-nr: FR66380656439

LAÏTA SAS, met 18.970.260 euro kapitaal, ingeschreven in het handelsregister van Brest onder het nummer 380 656 439 00052.

Uitgeefdirecteur: Jean-Marie Le Bris
Hoofdredactie: Marie-Paul Pouliquen

Fotocredits

 • Fotografie en productstyling: Christian Rerat / A Point Studio
 • Fotografie en voedselstyling: Virginie Fouquet / C. Herlédan – T. Bryone / Lab – 3C / D3 Studio 
 • Buitenfotografie: Emmanuel Pain / Guillaume Team / Digipictoris / Laïta

ANDERE BIJDRAGEN

 • Jean & Montmarin Agency
 • Diatomée Agency

Web agency

De website van Paysan Breton is ontworpen en ontwikkeld door het webagentschap Yellowcake concepts
7, rue Frézier
29200 Brest
Tel.: + 33 (0)2 98 49 02 53
Fax: + 33 (0)2 98 49 44 27
Website: www.yellowcake.net/ 

HEBERGEUR

Yellowcake concepts 
7, rue Frézier
29200 Brest
Tel.: + 33 (0)2 98 49 02 53
Fax: + 33 (0)2 98 49 44 27
Website: www.yellowcake.net/ 

De gebruiker bevestigt de bovenstaande informatie te hebben gelezen voor hij of zij de site bezoekt. Door de site te bezoeken, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en onherroepelijk de volgende voorwaarden.

GEGEVENSBESCHERMING 

Volgens de Franse wet betreffende de gegevensbescherming van 6 januari 1978, gewijzigd door de Richtlijn betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 6 augustus 2004, hebt u het wettelijke recht om alle gegevens die u aangaan te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren en te schrappen, door een brief (zie het adres hierna) of een e-mail te sturen. 

INFORMATIE OVER BROWSING COOKIES

Wij wensen een cookie op uw computer te installeren. Wij kunnen u door middel van deze cookie niet identificeren. Hij bevat echter informatie over uw browsingactiviteit (de pagina's die u hebt bezocht, de datum en het uur waarop u dat hebt gedaan, enz.) die wij tijdens uw volgende bezoeken kunnen raadplegen. Deze informatie kan gedurende maximaal 1 jaar op uw computer bewaard blijven.

U kunt de installatie van cookies op uw browser als volgt verhinderen:

In Microsoft Internet Explorer - Versies 7 en 8 :

 • Kies het menu 'Extra' en vervolgens 'Internetopties'.
 • Klik op de tab 'Privacy'.
 • Selecteer met de cursor het gewenste niveau. 

Voor Firefox :

 • Klik op Extra > Opties (Windows) of Voorkeuren (Mac)
 • Selecteer de tab Privacy
 • Klik op 'Cookies aanvaarden'

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (teksten, foto's...)

Alle foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, video's en animatiesequenties met of zonder geluid op deze website zijn eigendom van LAÏTA of van derde partijen die hun gebruik door LAÏTA hebben toegestaan.

Alle logo's, pictogrammen of miniatuurweergaven op de site worden beschermd door het auteursrecht en door artikelen L.511.1 en volgende met betrekking tot de bescherming van geregistreerde ontwerpen van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

Elke fysieke of digitale reproductie van deze site en haar inhoud is toegelaten op voorwaarde dat ze uitsluitend voor persoonlijke doeleinden (met uitsluiting van gebruik voor reclame- en/of commerciële doeleinden) of ter informatie wordt gebruikt, volgens de bepalingen van artikel L.122-5 van de Franse wet op het intellectuele eigendom.

Met uitsluiting van de bovenvermelde bepalingen is elke reproductie, elke afbeelding, elk gebruik of elke wijziging, ongeacht het gebruikte proces en/of medium, van het geheel of een gedeelte van deze website of het geheel of een gedeelte van de werken die hij bevat, streng verboden zonder de voorafgaande toelating van LAÏTA en zal dit als een inbreuk op het auteursrecht worden beschouwd en aanleiding kunnen geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging en de betaling van schadevergoeding.

De merken 'Paysan Breton' zijn handelsmerken van LAÏTA volgens de INPI. Elk niet-persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld voor reclame- of commerciële doeleinden, is in om het even welke vorm verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toelating van LAÏTA.

AANSPRAKELIJKHEID

LAÏTA is niet aansprakelijk voor de inhoud van aan zijn website gelinkte externe sites.

Ongeacht de aard van een link naar LAÏTA die op een externe website wordt geplaatst, behoudt LAÏTA zich het recht voor om de koppeling te verhinderen.

LAÏTA en derde partijen die betrokken zijn bij de creatie van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website of pogingen om deze website te bezoeken en van zijn gebruik, met inbegrip van de overdracht van virussen die de computeruitrusting van de gebruiker kunnen besmetten.

De informatie op deze website wordt verstrekt in de staat waarin zij zich bevindt, zonder expliciete of impliciete gebruiksgaranties.

De informatie op deze website kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. LAÏTA behoudt zich het recht voor om de producten en de informatie op deze site op elk ogenblik en zonder kennisgeving aan te passen, te verbeteren en te wijzigen.

LET OP

Wij willen u eraan herinneren dat wij de vertrouwelijkheid van berichten die u via het internet verstuurt niet kunnen garanderen. Als u een bericht zo veilig mogelijk wilt versturen, raden wij aan dat u een brief schrijft.