Body

In overeenstemming met de Europese Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG") vindt u hierna ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens komen overeen met alle informatie die direct of indirect uw identificatie als rechtspersoon mogelijk maakt.

Dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens (hierna het "Beleid") vertelt u welke gegevens wij verzamelen, waarom en op welke grond wij dat doen, hoe wij ze gebruiken en bewaren, en wat uw rechten met betrekking tot deze gegevens zijn. Wij nodigen u uit om dit Beleid aandachtig te lezen, zodat u onze verwerking van uw persoonsgegevens kent en begrijpt.

Merk op dat dit Beleid te allen tijde door onze diensten kan worden aangepast, met name om het in regel te brengen met evoluties van de wetten, reglementen, rechtspraak of technologie. U moet dit Beleid bijgevolg regelmatig raadplegen om op de hoogte te zijn van zijn eventuele wijzigingen.

I. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is LAITA S.A.S. Société par Actions Simplifiée met 1 000 000 € maatschappelijk kapitaal - Maatschappelijke zetel: ZI de Kergaradec 4 rue Henri Becquerel -29806 Brest Cedex 9 - Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Brest onder het nummer: 380 656 439. Telefoon: +33 800 00 31 36 of e-mail: serviceconsommateur@laita.fr

II. Verwerkte persoonsgegevens

Wij verzamelen informatie om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren. Het betreft gegevens:

 • Over uw identiteit: uw naam, voornaam, aanspreking, post- en elektronisch adres, vast en/of mobiel telefoonnummer, geboortedatum;
 • Over onze commerciële relatie: gekochte producten, uw communicatievoorkeuren, uw favoriete recepten;
 • Voor de follow-up van de commerciële relatie: informatie over producten, terugzending van producten, consumentendienst;
 • Voor de uitvoering van getrouwheidsacties, prospectie, statistieken;
 • Met betrekking tot de organisatie en verwerking van wedstrijden en andere promotieacties.

Wij preciseren ook dat bepaalde gegevens automatisch worden verzameld en bewaard wanneer u onze diensten bezoekt:

 • Tijdens uw navigatie op onze website en/of wanneer u een account aanmaakt op onze website (IP-adres, gegevens over de verbinding, type en versie van de gebruikte webbrowsers, type en versie van de plug-ins van uw browser, besturingssysteem en -platform, gegevens over uw navigatietraject op onze website, cookies);
 • Wanneer u een telefoonnummer gebruikt om contact met ons op te nemen;
 • Tijdens een gesprek met of de verzending van een bericht naar onze klantendienst.
 • Bepaalde persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen ook afkomstig zijn van derde partners, zoals uw profiel op een sociaal medium als Facebook, Instagram, Pinterest of YouTube. Raadpleeg deel V hierna voor meer details.

III. De verschillende verwerkingen van deze gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog uitbating, de levering en de verbetering van de diensten die wij aanbieden. De verwerking kan alle of een deel van de volgende doeleinden hebben:

1. PROSPECTIE

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken met het oog op commerciële prospectie, met inbegrip van persoonlijke commerciële prospectie (profilering), wat betekent dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u nieuwigheden, interessante aanbiedingen, commerciële aanbiedingen, getrouwheidsprogramma's, wedstrijden of newsletters voor te stellen, op voorwaarde dat u onze toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens met dit doel te gebruiken.

In deze veronderstelling is uw toestemming de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens. U kunt uw toestemming uiteraard te allen tijde intrekken, door contact met ons op te nemen op de pagina "Mijn toestemmingen" in uw persoonlijke account.

 2. ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN NALEVEN

In sommige gevallen verplicht de wet ons om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

 3. UW RECHTEN VERZEKEREN

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan uw verzoeken om rechten uit te oefenen. Raadpleeg deel VI van dit beleid om uw rechten te kennen.

 4. UW INFORMATIE DELEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen. Wij delen ze alleen in zeer specifieke situaties met onze partners. Zo delen wij uw persoonsgegevens wanneer de wet het eist of geven wij uw persoonsgegevens door aan externe partners (in of buiten de Europese Unie) die ons diensten verlenen, zoals de hosting van onze websites, de telefonische prospectie, het beheer van kortingsbonnen, de behandeling van bestellingen en de verzending van e-mails aan de klanten. 

Raadpleeg deel V van ons Beleid voor meer informatie. 

5. ONZE WEBSITE BEHEREN EN VERBETEREN

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie zoals uw IP-adres, uw locatie, de tijdstippen van het bezoek enz., om de gewoonten te kennen van de personen die de website gebruiken en om hun beleving te verbeteren.

IV. Duur van de bewaring van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden van hun verzameling te bereiken. 

Wij bewaren de persoonsgegevens bovendien gedurende een periode die ons in staat stelt om klachten of vragen om informatie over aankopen te behandelen of te beantwoorden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook langer worden bewaard als gevolg van wettelijke verplichtingen, toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen of aanbevelingen van de gegevensbeschermingsautoriteit, zoals:

 • Verbindingslogs: 1 jaar na de laatste verbinding
 • Cookies: 13 maanden vanaf hun plaatsing op uw computer
 • Identificatiegegevens van de klanten (naam, adres, telefoon enz.), zoals uw gebruikersaccount: 3 jaar vanaf het eind van de commerciële relatie

V. Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere bedrijven van onze groep die in de Europese Unie gevestigd zijn. Al onze bedrijven houden zich aan de hier beschreven regels aangaande de vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan andere in of buiten de Europese Unie gevestigde bedrijven, op basis van contracten die door de gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde clausules met de eisen voor de overbrenging van persoonsgegevens bevatten.

Raadpleeg voor meer details de onderstaande tabel:

DIENSTVERLENERS

Overgebrachte persoonsgegevens

Doeleinden van de verwerking

Beleid voor gegevensbescherming van deze dienstverleners*

TECHNOLOGIE INNOVATION BRETAGNE (BEABLE)

Op onze website verzamelde persoonsgegevens

Hosting van onze website

https://www.beable.fr/mentions-legales

SENDINBLUE

Intern identificatienummer, naam, voornaam, e-mailadres

Verzending van e-mails

https://fr.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

CLICK 2 BUY

IP-adres en geolokalisatiegegevens

Geolokalisatie van de verkooppunten van onze producten

https://www.click2buy.com/fr/conditions-generales-dutilisation/

 

YOUTUBE

IP-adres, gegevens over de cookievoorkeuren

Onze video's bekijken

https://www.youtube.com/static?template=terms&gl=FR

FACEBOOK

IP-adres, gegevens over de cookievoorkeuren

Inhoud op Facebook delen

https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

PINTEREST

IP-adres, gegevens over de cookievoorkeuren

Inhoud op Pinterest delen

https://policy.pinterest.com/fr/privacy-policy-archive

GOOGLE ANALYTICS

IP-adres, cookies

De prestaties van onze website analyseren

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr

GOOGLE TRANSLATE

IP-adres+ cookies

Onze website vertalen

https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=fr

* deze adressen kunnen in de loop van de tijd veranderen.

VI. Uw rechten

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door ons aan te schrijven op het e-mailadres serviceconsommateur@laita.fr  of het postadres: Service consommateurs Paysan Breton, Laïta, 4 rue Henri Becquerel, 29806 Brest Cedex 09.

 

Om u daarbij te helpen, biedt de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) een e-mailformulier aan voor uw aanvraag: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier.

 

Opdat wij zouden kunnen ingaan op uw verzoek om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, moet u ons de volgende informatie verstrekken: uw naam, voornaam en het e-mailadres waarmee u zich op onze newsletter hebt ingeschreven of uw account op onze website hebt aangemaakt. Als de gegevens die u ons in uw verzoek om gebruik te maken van uw rechten ons niet in staat stellen om u met zekerheid te identificeren, kunnen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs vragen (identiteitskaart of paspoort, in het volgende formaat: GIF, JPG, PNG, PDF). Als u in uw aanvraag andere gegevens vermeldt (ander e-mailadres, ander naam) kunnen wij uw rechten inzake uw persoonsgegevens niet verzekeren tenzij u ons aanvullende informatie verstrekt.

1. RECHT OP RAADPLEGING EN MEDEDELING VAN GEGEVENS

U hebt het recht om te weten of en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, en op hun mededeling in een begrijpelijk formaat.

Omdat wij verplicht zijn de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren, zal uw verzoek slechts worden behandeld als u ons een identiteitsbewijs levert, namelijk een kopie van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort (digitaal of een ondertekende fotokopie).

In voorkomend geval kunnen wij ons verzetten tegen duidelijk onterechte (vanwege hun aantal, herhalende of systematisch karakter) verzoeken en verzoeken die een inbreuk maken op de rechten van derden.

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen op het bovenvermelde adres, met het door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde modelformulier.

2. RECHT OP RECTIFICATIE VAN DE GEGEVENS

U hebt het recht om de rectificatie, de bijwerking, de vergrendeling of de wissing van uw persoonsgegevens te vragen indien ze onjuist, verkeerd, onvolledig of verouderd zijn.

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen op het bovenvermelde adres, met het door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde modelformulier.

3. RECHT VAN BEZWAAR

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U moet uw bezwaar staven met redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie, behalve voor de verwerking met het oog op commerciële prospectie (met inbegrip van profilering indien ze verband houdt met commerciële prospectie), waarvoor uw bezwaar niet gemotiveerd moet zijn.

Indien uw bezwaar geen betrekking heeft op commerciële prospectie, kunnen wij uw verzoek afwijzen om de volgende redenen:

 • u hebt ons uw toestemming verleend: anderzijds kunt u uw toestemming intrekken;
 • wij hebben legitieme en dwingende redenen om uw gegevens te verwerken;
 • wij zijn door een contract gebonden;
 • de wet verplicht ons om uw gegevens te verwerken;
 • de verwerking is noodzakelijk om uw belangen te vrijwaren

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen op het bovenvermelde adres, met het door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde modelformulier.

 4. RECHT VAN WISSING

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens onverwijld te wissen.

In zeldzame gevallen zullen wij dat evenwel niet kunnen doen, omdat wij wettelijke verplichtingen moeten naleven (een voorbeeld: de wettelijke bewaringstermijn van factuur en dus ook van haar gegevens is 10 jaar).

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen op het bovenvermelde adres, met het door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde modelformulier.

5. RECHT VAN BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt het recht om te vragen dat een verwerking wordt beperkt.

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen op het bovenvermelde adres, met het door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde modelformulier.

6. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U hebt recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, dus de mogelijkheid om ze in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden.

Dit recht geldt evenwel alleen indien uw persoonsgegevens geautomatiseerd worden verwerkt (dus niet voor gegevens op papier) en op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons.

 

Om dit recht uit te oefenen, vragen wij u om als volgt contact met ons op te nemen: via het online contactformulier of op het e-mailadres serviceconsommateur@laita.fr, of het postadres: Service consommateurs Paysan Breton, Laïta, 4 rue Henri Becquerel, 29806 Brest Cedex 09.

7. DIGITAAL TESTAMENT

U hebt het recht om ons richtlijnen te geven inzake de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden en met name hun bewaring, wissing en mededeling in het kader van onze verwerking.

U kunt ons deze richtlijnen verstrekken via ons online contactformulier, of met een schrijven aan: Service consommateurs Paysan Breton, Laïta, 4 rue Henri Becquerel, 29806 Brest Cedex 09.

U kunt deze richtlijnen te allen tijden wijzigen. Als u ons geen richtlijnen geeft of behoudens tegenbericht kunnen de erfgenamen van een overleden persoon de rechten van die persoon uitoefenen.

8. ANTWOORDTERMIJN

Wij zullen binnen een redelijke termijn en niet later van EEN (1) maand na de ontvangst van uw verzoek antwoorden op uw verzoek om raadpleging, rectificatie of bezwaar, of elk ander aanvullend verzoek om informatie.

Wij kunnen deze termijn evenwel met twee bijkomende maanden verlengen, naargelang van de complexiteit en het aantal aanvragen. Wij zullen u dan informeren over de langere antwoordtermijn, binnen de maand na uw verzoek.

9. RECHT OM CONTACT OP TE NEMEN MET DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In het geval van problemen kunt u een klacht indienen bij de Franse Gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes

10. INTREKKING VAN UW TOESTEMMING

U hebt ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van uw toestemming in te trekken. Als u bijvoorbeeld uw toestemming hebt gegeven voor de verzending van reclameboodschappen langs elektronische weg, kunt u te allen tijde uitschrijven van deze boodschappen, door onderaan de berichten die u ontvangt op de link "uitschrijven" te klikken.

U kunt ook te allen tijde en zonder motivering uw gebruikersaccount opzeggen, online of door contact op te nemen met onze klantendienst.

Voor alle andere intrekkingen van uw toestemming, vragen wij u om als volgt contact met ons op te nemen: via het online contactformulier of op het e-mailadres serviceconsommateur@laita.fr , of het postadres: Service consommateurs Paysan Breton, Laïta, 4 rue Henri Becquerel, 29806 Brest Cedex 09.

VII. Cookies en andere technologieën

Deze paragraaf geeft meer uitleg over de werking en de configuratie van cookies.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt of een advertentie raadpleegt. De cookie verzamelt informatie over uw navigatie en stelt ons in staat om aangepaste diensten naar uw terminal te sturen (computer, smartphone of tablet). De cookies worden in uw webbrowser beheerd.

ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u onze website gebruikt, worden cookies of ander tracers op uw computer, smartphone of tablet geplaatst.

De informatie die wij op deze manier verzamelen, stelt ons in staat om u meer gerichte en betere inhoud op de website te leveren, uw navigatie te analyseren en eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES?

Deze website gebruikt verschillende soorten cookies, waarvoor u te allen tijde uw toestemming kunt geven of intrekken via de [Cookie Manager] onderaan elke pagina van de website - behalve voor de essentiële cookies.

 • Essentiële cookies:

Deze cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van onze website en u kunt ze niet uitschakelen. Ze worden in het algemeen slechts geactiveerd als respons op handelingen die u uitvoert, zoals het aanvragen van diensten, de configuratie van uw voorkeuren voor de vertrouwelijkheid, de verbinding of het invullen van formulieren. U kunt uw browser configureren om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen wanneer ze worden gebruikt. Indien deze categorie van cookies – die geen persoonsgegevens opslaat – wordt geblokkeerd, is het echter mogelijk dat sommige delen van de website niet zullen werken. De gebruikte cookies zijn met name: OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed

 • Prestatiecookies

Met deze cookies kunnen wij het aantal bezoeken bepalen en de bronnen van het verkeer naar onze website, om zijn prestaties te meten en te verbeteren. Ze helpen ons ook om de pagina's te kennen die het vaakst en het minst vaak worden bezocht, en om te beoordelen hoe de bezoekers op onze website navigeren. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt samengevoegd en daardoor anoniem gemaakt. Als u deze categorie van cookies weigert, kunnen wij niet weten wanneer u onze website hebt bezocht. De gebruikte cookies zijn met name: _ga, _gat_UA-26302861-12, _gid

 • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren de functies en de personalisering van onze website, zoals het gebruik van video's en instant-messagingdiensten. Ze kunnen worden geactiveerd door ons of door derden waarvan wij de diensten op onze webpagina's gebruiken. Als u deze categorie van cookies weigert, zullen sommige of alle functies niet naar behoren werken. De gebruikte cookies zijn met name: _km, SSESS3e4db262237507c12eca7bd828dc011d, has_js

 • Cookies voor gerichte reclame

Deze cookies kunnen op onze website voor onze advertentiepartners worden ingeschakeld. Deze partners kunnen ze gebruiken om een profiel van uw interesses op te stellen en u op andere websites gerichte advertenties aan te bieden. Ze identificeren uitsluiten uw browser en uw toestel. Als u deze categorie van cookies weigert, zult u op andere websites minder gerichte advertenties aangeboden krijgen. De gebruikte cookies zijn met name: Actifpinterest.com (pinterest.com), Actifyoutube.com (youtube.com)

HOE BEPAALT U DE COOKIE-INSTELLINGEN?

Tijdens uw eerste bezoek aan https://www.paysanbreton.com/fr ziet u een banner met informatie over onze cookies en het verzoek om uw keuze te kennen te geven via de [Cookie Manager].

U kunt te allen tijde informatie over onze cookies zien en ze configureren, aanvaarden of weigeren op de pagina [Cookie Manager] onderaan elke webpagina.

Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie van cookies deze pagina op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies#over-welke-tools-kan-u-beschikken-om-cookies-te-beperken-te-vermijden-of-te-verwijderen

VIII. VEILIGHEID VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de nodige maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Dit zijn passende technische en organisatorische maatregelen om een toereikende veiligheid te verzekeren. Het betreft onder meer:

 • de pseudonimisering en versleuteling van de gegevens;
 • middelen die de constante vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen en diensten voor de verwerking garanderen;
 • middelen voor het snelle herstel van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van e gegevens na een fysiek of technisch incident;
 • een procedure voor het regelmatig testen, analyseren en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van de verwerking verzekeren;

Met het oog op de veiligheid verzoeken wij u om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en het aan niemand mee te delen. U bent verantwoordelijk voor elke storing die voortvloeit uit een inbreuk op de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u voor de toegang tot uw persoonlijk account hebt gekozen.

IX. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De gegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming zijn:

 • LAITA – DPO (Délégué à la protection des données personnelles) – ZI de Kergaradec – 4 rue Henri Becquerel – 29806 Brest Cedex 9
 • dpo@laita.fr

X. Wij en de sociale media

De derde sociale media die op onze website interactieve modules hebben, kunnen cookies of andere tracers gebruiken om informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen.

Het gebruik van deze informatie door een derde hangt af van het vertrouwelijkheidsbeleid dat op de website van het sociale medium gepubliceerd is. Wij raden aan dat u dit vertrouwelijkheidsbeleid aandachtig leest.

De derde partij kan cookies of andere methoden voor haar eigen doeleinden gebruiken en de informatie over uw gebruik van onze website koppelen aan andere informatie die zij over u bezit. Wij kunnen ook analysegegevens van deze sociale media ontvangen. Deze informatie helpt ons om de doeltreffendheid van onze inhoud en reclame op de sociale media te meten.

De meeste webbrowsers voorzien in een eenvoudige procedure om deze technologieën te weigeren.

Als u verbinding wenst te maken met uw klantaccount met behulp van de identificatiegegevens die u op een sociaal netwerk (bv. Facebook®, Instagram®, Snapchat®, Twitter®, LinkedIn® enz.) gebruikt, zult u bij de eerste verbinding worden verzocht om de leverancier van het sociale netwerk de toestemming te geven om ons bepaalde informatie over u te verstrekken, met name uw naam, uw e-mailadres, uw profielfoto, uw posts, uw commentaren en andere informatie met betrekking tot uw account op dat netwerk.

Als u niet wenst dat de leverancier van het sociale netwerk ons uw gegevens verstrekt, kunt u gewoon verbinding met uw klantaccount maken met uw verbindingsinformatie, zonder de identificatiegegevens van uw account op het sociale netwerk te gebruiken.

Wij verantwoorden de verwerking van deze gegevens hoe dan ook door ons legitieme belang om u een alternatieve verbindingswijze aan te bieden.

XI. Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze websites, producten en toepassingen zijn niet ontworpen voor minderjarigen (-18 jaar) en wij vragen minderjarigen om ons geen persoonsgegevens door te geven. Indien wij vaststellen dat wij persoonsgegevens van minderjarigen hebben verzameld, nemen wij alle nodige maatregelen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Laatste aanpassing: 06/09/2021