Body

In overeenstemming met de Franse wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 betreffende de transparantie, de strijd tegen corruptie en de modernisering van het economische leven (bekend als de "Wet Sapin II") en de Franse wet nr. 2017-399 van 27 maart 2017 betreffende de zorgplicht, heeft de groep Even (de moedermaatschappij van Paysan Breton) een waarschuwingssysteem opgezet voor het verzamelen van meldingen over gedrag dat in strijd is met de wet. Dit systeem garandeert een volledige vertrouwelijkheid voor de persoon die de melding doet, die geen gevolgen zal ondervinden voor meldingen in het kader van de meldingsprocedure van de groep Even.

U kunt het platform bereiken via de meldingsprocedure.

Klokkenluidersprocedure