Onze verbintenissen

Een merk van veehouders

Een merk van veehouders

Wij zijn een coöperatief merk:

Een merk dat door de veehouders zelf opgericht is om hun vak beter te kunnen uitoefenen. Wij hebben geen aandeelhouders. Het merk is eigendom van de veehouders, die zelf beslissen en op het eind van het jaar de vrucht van het resultaat ontvangen. Wij verzamelen al hun melk, zodat hun inkomsten heel het jaar lang en op lange termijn verzekerd zijn. De boerderijen zijn vaak al verscheidene generaties lid. Als coöperanten ontvangen onze veehouders bovendien advies van technici, kunnen ze opleidingen vormen, krijgen ze hulp voor hun vestiging ...

Kortom, Paysan Breton kopen, is de veehouders steunen.

Geëngageerde veehouders

Engagement voor het dierenwelzijn:

  • We maken een diagnose van het welzijn van de melkkoeien van onze leden en maken de veehouders bewust van de goede praktijken.
  • 100% van onze leden heeft zich geëngageerd door ons charter van goede praktijken te ondertekenen.
  • En niet te vergeten: bijna 100% van ons veevoeder is van Franse herkomst en 2/3 wordt op het bedrijf zelf verbouwd.

Om de milieu-impact van de veehouderij nog verder te verminderen:

  • Meer dan 80% van onze boerderijen neemt deel aan het initiatief "Ferme Laitière Bas Carbon" voor koolstofarme melkveebedrijven

Om het voortbestaan van de bedrijven te verzekeren:

  • Een melkprijs die de veehouders zelf bepalen, aangevuld met kwaliteitspremies en een winstdeelname op het eind van het jaar.
  • Economische hulp om jonge boeren met hun vestiging te helpen.

In enkele cijfers

0

% veehouders heeft het charter van goede praktijken ondertekend

0

% van de landbouwbedrijven engageren zich voor een koolstofarme werking

0

% voeder van Franse herkomst