Onze verbintenissen

Onze inzet voor het milieu

Onze inzet voor het milieu

De bescherming van het milieu, zowel op onze boerderijen als in de fabricage van onze producten, is een grote uitdaging voor de toekomst. 

De koolstofimpact van onze boerderijen verminderen

  • Meer dan 2100 van onze boerderijen nemen deel aan het initiatief "Ferme Laitière Bas Carbon" voor koolstofarme melkveebedrijven,

Ze streven naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 20% tegen 2025. Om dat doel te bereiken, wordt een diagnose van de boerderijen gemaakt, leren de veehouders goede milieupraktijken, beoordelen ze de koolstofimpact van hun bedrijf en stellen ze een koolstofplan op. Ze kunnen bijvoorbeeld de kwaliteit van het voeder verbeteren of door middel van peulvruchten de mestproductie beperken. Dankzij al die acties hebben de veehouders van Paysan Breton een koolstofvoetafdruk onder het Franse gemiddelde.

Logo fermes laitières bas carbone
  • Meer dan 54% van onze veehouders werken al met energiezuinige uitrusting.

 

Ze gebruiken bijvoorbeeld voorkoelers voor de melk, die het elektriciteitsverbruik van een melktank met 50% verlagen – de tanks zijn essentieel om de melk na het melken op +4°C te bewaren voor ze wordt ingezameld.

De biodiversiteit bevorderen en de natuurlijke hulpbronnen sparen

  • Onze veehouders werken met aanberming om de biodiversiteit in stand te houden.
  • We letten ook op het ecologische ontwerp van onze verpakkingen om hun milieu-impact te verminderen, bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan verpakkingen van papier en karton die recycleerbaar zijn, en uit duurzaam beheerde bossen (FSC) komen.
  • En we bestrijden de voedselverspilling om de natuurlijke hulpbronnen te sparen:

 

Paysan Breton heeft overeenkomsten gesloten om producten te schenken aan een vijftiental Franse verenigingen.

logo banques alimentaires             logo les restos du coeur

Wij hebben ook het pact Too Good To Go ondertekend, waarmee we ons verbinden tot de strijd tegen voedselverspilling door onze consumenten voor de houdbaarheidsdatums te sensibiliseren. Bovendien vindt u op onze site een heleboel recepten om niets verloren te laten gaan.

 

In enkele cijfers

0

boerderijen nemen deel aan "La Ferme Bas Carbone"

0

% van onze veehouders werken al met energiezuinige uitrusting

0

% onze doelstelling voor de vermindering van BKG tegen 2025